Amazing Pakistan : Amazing Afghanistan

The Hollings Center supported a photography competition and two exhibitions held in Lahore, Pakistan and Kabul, Afghanistan, entitled Amazing Pakistan : Amazing Afghanistan, through a grant received by the United States Embassy Kabul. The project aimed to build trust, mutual respect, and to promote commonalities between Pakistan and Afghanistan through the medium of photography. Photographers…

Amazing Pakistan : Amazing Afghanistan – Lahore Exhibition

Amazing Pakistan : Amazing Afghanistan aims to build trust, mutual respect and promote commonalities between the two neighbors through the medium of photography. To build a lasting relationship, both the countries need to highlight avenues of common interest and educate the citizens on the importance of their friendship for peace and prosperity. The promotion of…

Profits to Peace: The Role of Business in Promoting Positive Peace

The Middle East and North Africa region urgently needs ethical and sustainable solutions for the plethora of challenges it faces, including the pressure of displaced populations, growing unemployment, armed conflict, environmental concerns, and lack of food or water security. Multiple previous Hollings Center dialogue programs have noted the important need for sustainable economic growth and…

Charlotte Karam on Engagement of Business Stakeholders for Peace

Charlotte Karam, Associate Professor of Organizational Behavior and Associate Dean of Programs, Olayan School of Business at the American University of Beirut discusses the strategies used to bring together business stakeholders for the promotion of peace. For example, in some areas, businesses are starting to look beyond traditional customer relationships and are engaging other groups…

Donata Garrasi on Attracting Business and Investment in Areas Affected by Conflict

Donata Garrasi, Managing Partner for Europe Conflict and Security (ECAS) Consulting outlines what needs to happen for business to invest in conflict and post-conflict areas. She notes the importance of having available, transparent information as well as mechanisms to allow investors to enter and for businesses to mitigate risk. She highlights examples of how this…

Robert E. McNulty on the Role of Private Enterprise in Contributing to Peace

Robert E. McNulty Co-Chair of PRME Business for Peace Working Group and Program Director of the Hoffman Center for Business Ethics at Bentley University discusses the potential of private enterprise in improving social issues and contributing to peace. He highlights how businesses can be engines of social transformation and outlines several social needs requiring response….

Aşırıcılığa Karşı Uygulanabilir Çözümler

Daeş ideolojisinin ve mesajının yayılmasına yol açan şartlar, bir başka deyişle, aşırıcılığın “kökünde yatan sebepler” yapılan birçok araştırma ve girişimle anlaşılmaya çalışılıyor. Yine de toplulukların, sivil toplumun ve devlet aygıtının aşırıcılığın temelindeki bu sebeplerle nasıl mücadele ettiklerine dair daha fazla diyalog içinde olmaları gerekiyor. Köktencilikle mücadelede topluma dayalı yerel çözümlerin yanı sıra aşırıcılıkla mücadele eden…

Su – Enerji – Gıda Bağı: Orta Doğu’nun Su Sorununa Tümleşik Bir Yaklaşım

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde nüfus artışı, sosyo-ekonomik kalkınma, güvenlik sorunları, kentleşme ve çevresel tahribat yüzünden su sistemleri ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Bu sorunlardan bazıları Hollings Center’ın Mayıs 2014 Mayıs’ında gerçekleşen Yapayalnız: Orta Doğu Su Sorununa Çözüm Arayışı adlı diyalog konferansında tartışıldı. Orta Florida Üniversitesi Prens Mohammad bin Fahd Stratejik Araştırma ve…

Ortadoğu’da Su ve Gıda Güvenliği Arasındaki Bağlantı

Wisconsin Üniversitesi’nden Dr. Mutlu Özdoğan ve Kırklareli Üniversitesi’nden Dr. Sezin İba Gürsoy, Orta Doğu’daki su sorunları ile uzun vadeli gıda güvenliği arasındaki bağlantıyı konuşuyorlar. Sohbetlerinde, gıda ve su güvenliği alanında iyi ortaklık örnekleri, Orta Doğu su politikasının iyileştirilebilmesi için verilerin daha etkin kullanımı, ve su tasarrufu ile ilgili heyecan verici bir NASA projesi tartışılıyor.