İkili İlişkiler

Hollings Center İkili İlişkiler Diyalogları, Müslüman çoğunluğa sahip ülkeler ile Amerika Birleşik Devletleri’ni birbirine bağlayan önemli ve tartışmalı konuları kapsamaktadır. Diyaloglar, ABD ile belirli ülkeler ve bölgeler arasındaki ortaklığın yararlı alanlarını ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır. Bugüne kadar yürütülen ikili diyaloglar Afganistan, Mısır, İran ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinin durumunu değerlendirmiştir. Bu diyaloglar, her iki tarafın katılımcıları arasında, birlikte çalışabilecekleri kalıcı ilişkiler kurmaya çalışmaktadır.

 

Kolektif ve İnsani Güvenlik

Kolektif ve İnsani Güvenlik Diyalogları, aşırıcılıktan bölgesel çatışmalara kadar uzanan kritik güvenlik sorunlarına odaklanmaktadır. Diyaloglar, bu zorluklara proaktif ve olumlu çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Acil ihtiyaçlar yerine uzun vadeli ihtiyaçlara odaklanarak, bu seri, öncelikle Orta Doğu’da aşırıcılığın yükselişi, kültürel mirasın korunması ihtiyacı ve önemli güvenlik sorunlarına işbirlikçi bir yaklaşım geliştirilmesini incelemiştir.

 

Yüksek Öğretim

Hollings Center’in Yüksek Öğretim Diyaloğu serisi, karşılıklı fikir alışverişi, uzmanlık ve en iyi uygulamaları takip etmek suretiyle, üniversiteler ve diğer öğrenim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmektedir. Diyaloglar, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Avrasya’daki yüksek öğretim kurumları için öneme sahip konulara odaklanmaktadır. Katılımcılar arasında bir düzineden fazla ülkeden seçkin üniversite yöneticileri, üst düzey yetkililer ve eğitimciler bulunmaktadır. Diyalog konferansları, Müslüman dünyasında üniversiteleri, yurt dışında eğitim programları ve yüksek öğrenimde kalite güvencesi konularını ele almıştır.

 

Bölgesel Politika

Hollings Center Bölgesel Politika Diyalogları, bölgeler için önemli olan fakat yeterince tartışılmamış konuları kapsamaktadır. Bu diyaloglar, birbiriyle ilintili ve zorlu konulara kolektif cevaplar ve yaklaşımlar arayacak ve işbirlikçi yaklaşımları teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır. Katılımcılar geniş bir yelpazede hükümet yetkilileri, iç ve dış politika uzmanları, akademisyenler, ekonomistler, sivil toplum liderleri ve uygulayıcıları içermektedir.

 

Sorumlu İş Dünyası

Hollings Center’ın Sorumlu İşletme Diyaloğu serisi daha üretken ve barışçıl topluluklar oluşturmak için kullanılabilecek ekonomik faktörlere ve iş girişimlerine odaklanmaktadır. Seri, küresel ekonomide Amerika Birleşik Devletleri ve Müslüman çoğunluklu ülkeler arasındaki ayrıntılı bağlantıları araştırmaktadır. Son dönemde gerçektiştirilen diyaloglar, ekonomi ve eğitim arasındaki bağlantılara, sosyal sorumluluk sahibi işletmelerin geliştirilmesinin önemine ve uluslararası barışın inşasında bu konuların önemine odaklanmıştır.

 

Kaynak Sürdürülebilirliği

Hollings Center’ın Kaynak Sürdürülebirliği konusundaki inisiyatifi, sürdürülebilir kalkınma sorularına işbirlikçi çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Diyaloglar su, enerji, gıda ve sağlık konularına odaklanmaktadır. Son zamanlardaki diyaloglar “Su Enerji Gıda Bağı”, gıdaya rahatça erişebilen toplumların yaratılmasının önemi ve Ortadoğu’da karşılaşılan su sorunlarının bağlantılarını araştırmıştır.