Misyon

Hollings Center, Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Avrasya ve Avrupa’da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında diyaloğu güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Merkez, amacı doğrultusunda, uluslararası meseleleri ele alan ve kanaat önderleri ile konu uzmanlarını bir araya getiren diyalog toplantıları ve diğer programlar düzenler. Bu toplantılarda yeni fikirlerin üretilmesi ve katılımcılar arası diyaloğun derinleştirilmesi hedeflenir.

Yöntem

Hollings Center, ortak sorunların çözümü ve yanlış algıların giderilmesi için ittifaklar yapmanın, Müslüman nüfuslu ülkeler ile ABD arasında daha güçlü ilişkiler kurmanın ve karşılıklı anlayışın ancak diyalog ile mümkün olduğuna inanır. Hollings Center Diyalogları, özgün bir yaklaşımla, yoğun gündemde ikinci planda kalabilen, ancak kritik öneme sahip konuları ele almak üzere, ABD ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum liderleri, iş insanları ve resmi yetkilileri, enformel bir ortamda bir araya getirir. Programlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Orta Asya’yı odak noktası olarak almak suretiyle alışılagelmiş ABD-merkezci bakış açılarından kaçınmaya gayret eder. Bunun sonucunda tamamen katılımcıların yönlendirdiği ve tarafgir olmayan bir diyalog deneyimi ortaya çıkar. Bu diyaloglarda ortaya konan önemli sonuçlar ve siyaset önerileri, herkese açık Raporlar olarak Merkez’in web sayfasında yayınlanır. Küçük Hibe Programı ise, diyaloglarda gündeme gelen önemli konuları daha derinlemesine ele alabilmek, diyalog sonuçlarını yaygınlaştırmak veya burada başlayan iletişimi ilerletebilmek adına iş birliği yapmak isteyen katılımcılara katkı sunmayı hedefler. Kamuya açık etkinlikler ve atölyeler ise, diyalog programlarında ele alınan konuları daha geniş bir kitleye ulaştırmak ve çeşitli sektörler arasında kurulan ilişki ağlarını güçlendirip genişletmeye yarar.

Değerler

Hollings Center kuruluşundan bu yana, programlarının etkisini arttıran ve önemli konularda yeni düşünme şekillerinin önünü açan değerler geliştirmiştir. Değerlerimiz sürekli gelişmekte ve özgün ve etkili metodolojimizi inşa etmemize yardımcı olmaktadır. Hollings Center:

  • Dengelidir: Programlarında farklı bakış açıları arasında bir denge kurmaya, bu sayede önemli konuların etraflıca anlaşılmasına gayret eder.
  • Açıktır: Katılımcıların özgürce ve açıkça kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir ortam oluşturarak, her zaman birbirleriyle diyaloğa girme fırsatı bulamayan kişilerin yeni fikirler ve düşünceler paylaşabilmesini sağlar.
  • Kapsayıcıdır: Farklı din, yaş, millet ve çalışma alanlarından çeşitli kimliklerde katılımcıları programlarına davet ederek, özellikle sesleri az duyulan grupların uluslararası tartışma platformlarında temsil edilebilmesine gayret eder.
  • İşbirliklerine açıktır: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkeler ile ABD arasında anlayışı geliştirmek ve yeni bilgiyi yaygınlaştıracak proaktif ilişki ağları oluşturmak amacıyla diğer kurum, kişi ve paydaşlarla işbirlikleri yapar.
  • İletişimcidir: Program katılımcılarının ortaya koyduğu fikirlerin ve çözümlerin yaygınlaştırılması için bir iletişim kanalı olmayı hedefler, katılımcıların kendi istekleri doğrultusunda gerekli merciler nezdinde onları temsil eder.
  • İçgörülüdür: Değişikliklere açıktır. Programlarını sürekli değerlendirmeye alarak geçmiş deneyimlerden dersler çıkarır, yöntemini geliştirip daha etkin hale getirebilmek için çaba sarf eder ve deneysel programlar tasarlar.