Diyalog Konferansları

Next Generation Dialogues provide a venue for a rising generation of experts from Muslim-majority countries to engage in cutting-edge discussions with their American counterparts on issues of shared importance.

Diyalog konferansları, Hollings Center’in  2005’te başlattığı ilk program olarak, Merkez’in diğer tüm girişim ve programlarına çıpa olarak hizmet etmektedir. 2018 itibariyle, Hollings Center 45 ülkeden yaklaşık 1000 katılımcıyı bir araya getiren 40’ın üzerinde diyalog konferansı organize etti. On yılı aşkın bir deneyimin getirdiği bu diyaloglar, Merkez’in fikirler, farklı bakış açıları ve katılımcı odaklı bir deneyim dengesini oluşturmayı gözeten değerlerini de etkileyen bir metodoloji kullanmıştır. Merkez, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Müslüman çoğunluklu ülkeler için kritik öneme sahip konulara eğilmeye çalışmaktadır. Hollings Center diyalogları, politika yapıcılar, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri, gazetecileri ve hükümet yetkililerinden oluşan farklı grupları bir araya getirmektedir. Katılımcılar arasında özenle oluşturulan denge, katılımcıların önemli konularda yeni bilgiler edinmelerini, yeni bağlantılar geliştirmelerini ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını sağlamaktadır. Açık tartışmayı teşvik etmek ve katılımcıları korumak amacıyla diyaloglar, katılımcıların gizliliğini korurken, tartışma sonuçlarının yayılmasına da olanak sağlayacak şekilde düzenlenen bir Chatham House kuralını gözetmektedir.

Küçük Hibeler

Küçük Hibeler Programı, katılımcıların, diyalog etkinliklerinde ortaya çıkan kritik konular üzerine inşa ettikleri işbirlikçi projelere devam etmelerini sağlar. Merkez, uluslararası ziyaretler, pilot çalışmalar, mesleki gelişim fırsatları, çalıştaylar ve araştırma odaklı yazılı ya da video projeleri gibi yapılan diyalog konferanslarının takibi amacıyla hayata geçirilen girişimleri desteklemek için seçilmiş diyalog konferans katılımcılara hibeler sağlamaktadır. Küçük Hibeler Programı, konferans çıktılarını güçlendiren ve katılımcı ağlarını derinleştiren kültürler arası işbirliğini teşvik etmektedir. Program, diyalog konferansları çıktıları için bir kuvvet çarpanı olmayı ve diyalog katılımcılarının birbiriyle ilişkilerini sürdüreceği bir yönteme dönüşmeyi hedeflemektedir. Programın başlangıcından bu yana Merkez, düzinelerce proje finanse etti ve aralarında değişim ve araştırma projeleri ile takip toplantıları ve medya geliştirme projeleri  de yer alan çok sayıda projeye 300.000 doların üzerinde destek sağladı.

Kamu Etkinlikleri ve Atölye Çalışmaları

Hollings Center etkinlikleri, kamuya açık ve kapalı yuvarlak masa toplantıları, panel tartışmaları, çalıştaylar, seminerler ve ağ kurmaya olanak sağlayan faaliyetleri içermektedir. Etkinlikler, ortak kuruluşlarla işbirliği içinde Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler, diyalog konferansı sonuçlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmaya ve daha özelde belirli sonuçlara bakmaya imkan sağlamaktadır. Bu etkinlikler mevcut bağlantıları güçlendirip ve genişletirken diğer taraftan da profesyonel, araştırmacı, gazeteci ve karar alıcılardan oluşan geniş bir kitleyi yeniden düşünmeye teşvik eder.