Israel’s Role in U.S.-Turkey Relations

Israel Institute’s Michael Koplow weighs in on the history of Israel-Turkey relations and potential opportunities for increased cooperation between Israel and Turkey. He also discusses the U.S. role as a “present partner” in that relationship and the effects on each nations’ interactions with the US.

ABD-Türkiye İlişkilerinde Enerjinin Rolü

Ceren Aydemir, ABD ve Türkiye arasında yenilenebilir enerji ve doğalgaz da dahil olmak üzere enerji konularında işbirliği potansiyelini tartışıyor. ABD’nin, Türkiye’nin komşularıyla olan ilişkilerine olası etkilerine ve ABD ile yeni ortaklık olanaklarına değiniyor.

ABD-Türkiye İlişkilerinde Algıların Rolü ve Kamuoyu

Emre Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerinde kamuoyunun rolünü ve Türkiye’nin “Amerikan karşıtı” duygularının durumunu araştırıyor. Bugün, Türkiye’de “anti-Amerikanizm” in nasıl göründüğüne dair soruları yanıtlıyor.

The Role of Energy in U.S.-Turkey Relations

Ceren Aydemir discusses the role of energy in Turkey-U.S. relations and potential areas for cooperation between the two nations. She provides examples of new possibilities for partnership between the US and Turkey on energy issues, including on renewable energy and natural gas, and how the potential for the US to influence Turkey’s relations with its…

Quo Vadis Egypt?

The Hollings Center for International Dialogue cohosted an event entitled “Quo Vadis Egypt?” with the Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) on September 19, 2013. Following the event, Hollings Center Executive Director Michael Carroll spoke with two of the speakers about recent events in Egypt and their projections for the future. Interviewees include Omar…