Gİzlİlİk Polİtİkası

English

Gizliliğinize ilişkin sorumluluklarımız

2004 yılındaki kuruluşumuzdan itibaren, Hollings Center olarak mevcut ve potansiyel bağışçılarımızın kişisel verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya azami önem ve öncelik verdiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak bir sivil toplum kuruluşu olan Hollings Center (“Sivil Toplum Kuruluşu”) tarafından Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Bize doğrudan sunduğunuz kişisel veriler. Güncellemelerimize ya da haber bültenimize abone olmanız gibi belirli faaliyetler için ya da bizimle doğrudan temasınız halinde aşağıdaki kişisel verilerden bazılarını ya da hepsini toplayabiliriz:

 • Adınız ve e-mail adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz,
 • İkamet ettiğiniz ülke,
 • İlgi alanlarınız (eğer tarafımızdan haber bülteni, güncellemeler ya da diğer bilgileri almayı talep ederseniz)
 • Bize sunmayı tercih ettiğiniz diğer kişisel verileriniz.

Kişisel verilerinizi bizimle sunup sunmayacağınız tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Ancak, bazı kişisel veriler belirli program, faaliyet ve etkinliklere katılımınızın sağlanması için sunulmalıdır.

Otomatik olarak elde ettiğimiz bilgiler. Çerez teknolojisinin işletildiği Sitemizi kullanımınız halinde, otomatik olarak belirli verileri elde ediyoruz.  Çerezler web sitesinin, web tarayıcısıyla ya da ziyaretçinin cihazındaki uygulamayla karşılıklı alıp verdiği küçük boyutlu verilerdir. Elde edilen bilgiler, İnternet Protokol (IP) adresini, tarayıcı tipini, işletim sistemini, İnternet hizmeti sağlayıcısını, Siteyi kullanmadan önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihini, siteyi genel kullanış biçiminizi ve diğer standart sunucu sistem günlüğü bilgilerini içerir.

Bu bilgileri; süreçleri yürütmek, sizden gelen sorulara cevap verebilmek, teknik problemleri tespit etmek ve çözmek ve Sitemizi geliştirmek için kullanabiliriz. Hollings Center kişisel verilerinizi korumak için büyük özen gösterir ve kişisel bilgilerinizi kullandığımız zaman gizliliğinize olan saygımız çerçevesinde kullanırız.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edeceğiniz  

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kısıtlamalar. Sitemiz reşit olmayan kişilere yönelik değildir (18 yaşından küçük bireyler) ve reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini toplama amacımız bulunmamaktadır.  Ayrıca, ticari amaçlar için kişisel verilerinizi satmayacağımızı veya kullanmayacağımızı belirtmek isteriz. 

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceği

Veri sorumlusu olarak Hollings Center kişisel verilerinizi, açıkça tercih etmeniz halinde size bilgilendirme yapılması, iletmiş olduğunuz dokümanların ya da diğer bilgilerin gözden geçirilmesi ve yanıtlanması, programımızın ve diğer işlerin yönetilmesi, yürürlükte olan kanunlar, mahkeme kararları veya düzenlemelere uyum sağlanması amaçlarıyla işleyebilir.

Hollings Center ile sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçmek

Hollings Center sosyal medya platformlarında çevrimiçi (online) paylaşımı ve bunları kullanmak için kayıt olmuş kullanıcılar arasında iş birliğini sağlayan deneyimler sunar. Bizimle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerken sunduğunuz fotoğraflar, görüşler ya da Twitter kullanıcı adınız gibi bilgileri alıyoruz. Lütfen hiçbir kişisel bilginizi Hollings Center sosyal medya platformları vasıtasıyla paylaşmayın. Paylaştığınız içerikler, örneğin resimler, bilgiler, görüşler veya diğer sosyal medya platformu katılımcıları için bulunabilir kılan herhangi kişisel bilgi Hollings Center tarafından bu platformlardan elde edilir ve saklanır.

Üçüncü Taraf Analitikler

Bu web sayfasının kullanımını analiz etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics kullanıcının bilgisayarında depolanan çerezler aracılığıyla; istatistiksel bilgileri ve internet sitesi hakkındaki diğer bilgileri üretir. Web sitemiz hakkında üretilen bilgiler web sitemizin kullanımı hakkında rapor oluşturmak için kullanılmaktadır. Google bu bilgileri depolayacak ve kullanacaktır.  Google’ın gizlilik politikası aşağıdaki adreste mevcuttur:

http://www.google.com/privacypolicy.html.

Aynı zamanda size site içi arama fonksiyonu sunabilmek için Swiftype’dan üçüncü taraf plug-in kullanıyoruz. Swiftype’ın gizlilik politikası aşağıdaki adreste mevcuttur:

https://swiftype.com/privacy.

GDPR kapsamında hukuki dayanak. Eğer Avrupa Birliği’ndeyseniz kişisel verilerinizi yalnızca GDPR kapsamındaki bir veya birden fazla hukuki dayanağın mevcut olması halinde alacağız ve kullanacağız. Bu kapsamda kişisel verilerinizi; bir veya birden fazla spesifik amaç için rıza vermeniz halinde ve meşru menfaatlerimiz için gerekli olması durumunda, sizin menfaatiniz veya temel haklarınız üstün gelmediği sürece kullanacağız.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Hollings Center tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak GDPR kapsamında ve 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı 6698 sayılı Kanun’a uygun bir şekilde, Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:56 34430 Beyoğlu/Istanbul adresine posta veya info@hollingscenter.org adresine e-posta göndererek bizlere iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi nasıl koruyoruz

Kişisel verilerinizin güvenli işlemesini sağlamak için verileriniz ek koruma tedbirlerine tabi tutulacaktır. Örneğin, kişisel verilerin aktarılması ya da saklanması durumunda şifrelenmesinin sağlanması; kişisel verilerinize erişimin sağlayanların minimum sayıda kişi ile sınırlandırılması ve bu kişilerin gizlilik taahhütlerine uygun hareket etmesinin sağlanması için ciddiyetle çalışıyoruz.

Aldığımız kişisel verileri devlet kurumlarıyla ya da diğer düzenleyici kuruluşlar ve emniyet teşkilatları ile paylaşabiliriz.

Hollings Center kişisel verilerinizi sadece belirlenen amaca ulaşmak için gereken süre boyunca ya da yürürlükteki kanunlar ve düzenlemeler tarafından izin verilen süre boyunca işler ve saklar.

Kişisel verilerinizin saklanma amacına ulaşıldığı andan itibaren ya da yürürlükteki kanunlar veya düzenlemelerde belirtilen uygun saklama dönemi süresi dolduğu anda kişisel verileriniz silinecektir.

 

En Son Temmuz 2018’de gözden geçirildi.

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.