ABD – Türkiye İlişkilerine İki Nesil Perspektifinden Bakış

[doc id=5763]Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, aralarındaki ciddi sorunlara rağmen çeşitli jeostratejik hedefleri ve çıkarları paylaşmaya, savunma ve terörle mücadele gibi belli alanlarda iş birliği yapmaya devam ediyor. Gümrük vergileri ve yaptırım tehdidine rağmen ticari ilişkilerin büyümesi beklentisi var. Ayrıca Türkiye ve ABD Orta Doğu’da istikrarın sağlanması konusunda ortak çıkarlara sahip. İkili ilişkilerin zorluklara rağmen büyümesinin stratejik sebepleri mevcut. Bu stratejik sebepler neler? Ne gibi iş birliği alanlarından bahsedebiliriz? İkili ilişkileri ilerletmeye yardımcı olabilecek yeni iş birliği alanları neler?

Hollings Center, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, iş birliği ve anlaşmazlık konularını değerlendirmek için son 10 yıldır periyodik toplantılar düzenliyor. Bunu yaparken müzakere ve yaratıcılık hedefiyle, katılımcıları açık ve tarafsız bir ortamda bir araya getirmeye çalışıyor. Bu diyalog toplantıları, ilişkinin temel yönleri üzerinde çalışan çok çeşitli uzmanları, akademisyenleri, düşünce kuruluşu temsilcileri, gazetecileri, STK ve hükümet temsilcilerini bir araya getirdi. Bu toplantıların her birinde Hollings Center, bu önemli müttefikler arasındaki bağları uzun vadede geliştirebilecek verimli ilişkiler kurulmasını hedefleyerek, tarafların görüşlerini sunmaları ve fikir ayrılıklarını tartışmaları için bir forum olmayı amaçladı. Neticede, bu tartışmaların sonuçları her iki taraftaki hükümet ve sivil toplum aktörleri için bilgilendirici ve yol gösterici oldu ve karşılıklı anlayışı ilerletti.

ABD’de yeni başkanlık yönetiminin başlamasıyla, Hollings Center ABD-Türkiye ilişkilerinin durumunu değerlendirmek ve ileriye yönelik olası senaryoları öngörmek amacıyla, çevrimiçi ortamda iki günlük bir toplantı düzenledi. Diyalog, görüş ve bakış açısı çeşitliliği yaratmak için iki gruba bölündü. Birinde ikili ilişkiler alanında onlarca yıllık deneyime sahip bir grup uzman yer aldı. İkinci grup ise yeni bakış açıları sağlayabilecek yeni nesil analistlerden oluştu.

Her iki toplantı oturumunda da şu anda ilişkide karşılaşılan türlü zorluğa rağmen, iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin devam etmesinin önemi vurgulandı. Gruplar, anlaşmazlığın nedenleri ve yakınlaşmaya nasıl başlanacağı konusunda ayrışırken, ilişki kısa vadede sorunlu olacak gibi dursa da iyileşme için fırsatlar olduğu konusunda birleşti. Her iki ülke de ilişkinin düzelmesini arzu ediyor, ancak neyin yapılıp yapılamayacağına dair gerçekçi bir analiz yapmak önemli.

Raporu İndirin: Türkçe | English

Shape

Recent Posts

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.