Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler

[doc id=5747]Veri ve teknolojinin, kentsel altyapının iyileştirilmesi ve kentte yaşayanların yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla kullanımı, dünyanın hemen her yerindeki kentlerde bir taraftan yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara yaratıcı çözümler bulunmasını sağlarken, diğer taraftan kapsayıcı bir sosyal ve ekonomik altyapının en iyi şekilde nasıl yaratılabileceği konusundaki tartışmaların da önünü açmıştır. Teknoloji ve veri temelli karar süreçlerinin kentlere entegre edilmesi anlamına gelen “Akıllı Kentler” kavramının destekçileri, bunun sistematik sorunlara cevap bulmakta ve yurttaşların hayatlarını iyileştirmekte dönüştürücü bir etkisi olacağını iddia etmektedir. Ancak “Akıllı Kentler” yaratmak, özellikle konu adil ve sürdürülebilir kentsel çevreler yaratmaya geldiğinde, tartışmaları da içinde barındırmaktadır. Teknoloji bir kentin sorunlarını nasıl daha iyi şekilde çözebilir? Veri, nasıl yanlış görüşlerin üstesinden gelebilir? Bir akıllı kent sürdürülebilir, eşitlikçi bir geleceği teşvik edebilir mi? Yoksa bu kavram fazla mı abartılmaktadır?

Hollings Center for International Dialogue 2019 yılının Ekim ayında Central Florida Üniversitesi Küresel Perspektifler ve Uluslararası İnisiyatifler Bölümü ile birlikte akıllı kentler ekosistemine ilişkin ortak sorunları paylaşmak, potansiyel çözümleri tartışmak ve olası fırsatları belirlemek için bir platform işlevi gören bir diyalog toplantısı düzenlemiştir. Toplantıda çok disiplinli bir yaklaşım benimsenmiş ve verilerin toplanması, veri analizi ve yönetimi, ulaştırma, konut arzı, kaynak yönetimi, kamu sağlığı ve akıllı turizm gibi temalara odaklanılmıştır. Toplantıya Karayipler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Asya’dan uzmanlar katılmışlardır.

Diyalog toplantısını takip eden bir sene zarfında yaşanan COVID-19 pandemisi toplantı sırasında dile getirilen bazı görüşlerin ne kadar öngörülü olduğunu kanıtlamıştır. Küresel kriz, hem “akıllı” yapıların potansiyel olumlu sonuçlarını hem de veri ve teknolojinin kontrolsüz uygulamalarına ilişkin endişeleri körüklemiştir. Diyalog toplantısında dikkat çekilen kavram ve örneklerin pek çoğu güncelliğini korumaktadır ve COVID sonrası dönemde daha fazla tartışılmayı hak etmektedir.

Raporu İndirin

Shape

Recent Posts

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.