Aşırıcılığa Karşı Uygulanabilir Çözümler

Raporu indir…

Daeş ideolojisinin ve mesajının yayılmasına yol açan şartlar, bir başka deyişle, aşırıcılığın “kökünde yatan sebepler” yapılan birçok araştırma ve girişimle anlaşılmaya çalışılıyor. Yine de toplulukların, sivil toplumun ve devlet aygıtının aşırıcılığın temelindeki bu sebeplerle nasıl mücadele ettiklerine dair daha fazla diyalog içinde olmaları gerekiyor. Köktencilikle mücadelede topluma dayalı yerel çözümlerin yanı sıra aşırıcılıkla mücadele eden sivil toplum girişimlerinin çabalarına karşılaştırmalı olarak incelemek, gelecekteki girişimler ve politikaların faydalanabileceği bir iyi uygulamalar listesinin çıkmasını sağlayacaktır. Bu anlamda Hollings Center ve Al Hayat Center, sosyologları, antropologları, toplum hizmetlilerini, kanaat önderlerini ve terörle mücadelede çalışmış devlet görevlilerini bir araya getirdi. Amaç, etkili olan ve çok fayda sağlayamamış yöntemleri, projeleri ve yaklaşımları tartışmaktı. Toplantıyı düzenleyenler bu çabanın, çözümlere odaklanmak, farklı devlet ve devlet dışı aktörler arasında daha fazla diyalogu teşvik etmek ve şiddetli aşırıcılıkla mücadele (ŞAM) girişimlerinde yer alacak paydaş sayısını artırmak suretiyle, diğer ŞAM girişimlerini geliştirmesini umuyor.

Üç gün süren diyalog toplantısından çıkan üç temel fikir şöyleydi:

  • Uluslararası toplum şiddetli aşırıcılık için etkili bir tanım geliştiremedi. Siyasal şiddet oldukça geniş kapsamlı bir kavram ve bu yüzden sivil toplumun çalışmalarını yerel düzeydeki kavram ve tanımlar bağlamında yürütmesi gerekecek. Bu, bazen meşru siyasal muhalefetin bazı ülkeler tarafından kanunlarda aşırıcılık olarak tanımlanması anlamına geliyor. Devletler siyasi alanı belli bazı gruplara kapatmak için terörle mücadeleyi bir mazeret olarak kullandığı sürece ŞAM çabaları sonuçsuz kalacaktır.
  • Radikalleşme, içinde bulunduğu ortam bağlamında ele alınması gereken bir kavram, o yüzden radikalleşmeyle mücadelede tek şablon yaklaşımı mümkün değildir. En iyi uygulamalar ilham verici ve yol gösterici olsa da geliştikleri ortam ve bağlam dışında uygulanmaları nadiren mümkündür.
  • Radikalleşmeyle mücadelede kullanılan dilin güvenlik bağlamından çıkarılması iki ucu keskin bir kılıç. Katı güvenlik tedbirleri gerektirecek meseleler büyük olasılıkla daha fazla dikkat çekecek ve bunlara daha çok kaynak sağlanacaktır. Ancak radikalleşmeye, buna yol açan itici sosyo-ekonomik etkenlere dikkat etmeden katı güvenlik tedbirleriyle cevap vermek birçok durumda ters tepmiştir.
  • Radikalleşmeyle mücadele programlarının can alıcı noktası izleme ve değerlendirme. Bir bireyi, herhangi bir eylemden caydırmayı amaçlayan bir programın ne kadar etkili olduğunu ölçmek zordur. Kapsamlı izleme ve değerlendirmenin (İ&D) zorluğuna karşın, yerel topluluklardan belli müdahalelerin nasıl işe yaradığını anlatan hikayeler derlemek daha nitelikli veri elde edilmesine yol açar ve ilham verici hikayeler sağlar.
  • Sihirli bir değnek varsa, o da eğitim; ama onun da amacına ulaşması için yirmi yıl geçmesi gerekecek. MENA bölgesindeki herkes ülkelerinde eğitim reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor ama hiç kimse nereden başlayacağını bilemiyor. İhtiyaç duyulan değişiklikler arasında okulun misyonunu yeniden tanımlamak, hayata daha iyi hazırlamak için sosyal beceriler öğretmek, hoşgörü ve barış gibi değerleri referans almak, beşerî bilimler eğitiminde ısrar etmek, müfredatı elden geçirmek ve eğitimcilerin kalitesini artırmak sayılabilir.

Raporu indir

Shape

Recent Posts

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.