Irak’ın Dış Politika ve Ekonomik Zorlukları

Raporu indirmek için tıklayın…

Suriye’deki iç savaş ve Orta Doğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşanan geçiş dönemi dikkatleri Irak’tan uzaklaştırdı.  Ancak bu esnada Irak da siyasi ve ekonomik açıdan kritik günlerden geçmekteydi.  Irak’ın bölgesel güç olabilme potansiyeli, iç politikasındaki belirsizlikler, ayrışmalar ve ülkeyi nasıl bir geleceğin beklediğine dair tartışmalar sonucunda gölgede kaldı.

Irak, dış politikasında, iç dinamiklerini ve nüfus çeşitliliğini nasıl lehine bir faktöre çevirebilir? Irak ekonomisi petrole bağımlı mı kalacak yoksa petrol gelirlerinin yarattığı bolluk paradoksundan kurtulabilmek için özel sektörü canlandırmanın bir yolunu bulabilecek mi? Irak bir ülke olarak nereye gidiyor ve Irak’taki yeni nesil liderler, bölgesel ve mezhepsel ayrılıkları birleştirmek için ne yapabilir?

Bu ve benzer sorulara yanıt aramak üzere Hollings Center İstanbul’da üç gün süren bir yeni nesil diyalog toplantısı düzenledi. Irak’ın Dış Politika ve Ekonomik Zorlukları başlıklı toplantıya Irak, ABD, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinden genç akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum mensupları, kalkınma alanında çalışan kişiler, diplomatlar ve girişimciler katıldı.  Toplantı, Irak’ın çeşitli bölgelerinden ve topluluklarından katılımcıların düşüncelerini ve deneyimlerini birbirleriyle ve uluslararası mevkidaşlarıyla paylaşmalarına fırsat verdi.

Bu kısa rapor, duygusal, çekişmeli, üretken ve ilham veren tartışmaların atmosferini tam anlamıyla okuyucuya yansıtmak için yeterli olmasa da önemli birkaç noktanın altını çiziyor:

  • Irak’ın uluslararası imajı, ülkenin gerçekte ne kadar ilerlemiş olduğunu yansıtmıyor. Katılımcılar interaktif bir çalışma ile Irak’taki olumlu gelişmeleri, devam eden zorlukları ve olası çözümleri ortaya koydu. Sayfa 6’daki tabloda bu çalışmanın şaşırtıcı sonuçları görülebilir.
  • Irak, çoğu zaman birbiriyle çelişen dış politikalar üretiyor. Dış politikasını tek elden, tek sesle yapmayı başarabilen bir Irak, bölgede söz geçirebilen bir güç olacaktır.
  • Irak’ta iç politika geçtiğimiz iki yıl içinde daha pragmatik bir hale geldi. Ancak bu pragmatizm yerel siyasetle sınırlı.
  • Irak’ın petrol bağımlılığından nasıl kurtulacağını öngörebilmek zor, ancak mevzuatta değişiklikler yapmak ve çeşitli sektörlerde kapasite inşasına hız vermek suretiyle petrol zenginliği daha adil sosyal ve ekonomik kalkınmanın lokomotifi haline getirilebilir.

 

Shape

Recent Posts

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.