Değerli Ziyaretçilerimiz,

Hollings Center web sitesinin Türkçe içeriğini zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu süre zarfında sizleri son yayınladığımız raporlara ve uzman röportajlarına göz atmaya davet ediyoruz:

Yeni Raporlar

Orta Asya’da Gelişen İslami Sivil Toplum Biçimleri

Dindarlık seviyeleri farklılık gösterse de, Orta Asyalıların yüzde seksen beşinden fazlası kendini Müslüman olarak tanımlamaktadır. Bu nüfusun büyük çoğunluğu Sünni Hanefi mezhebine bağlıyken, Tacikistan’da yaşayan 100,000’inin üzerindeki Pamir Şii mezhebinin İsmaili kolunu takip etmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından neredeyse 30 yıl sonra, özellikle genç nesilden birçok Orta Asyalı, İslamın kamusal ve özel hayatta daha merkezi bir…

ABD – Türkiye İlişkilerine İki Nesil Perspektifinden Bakış

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, aralarındaki ciddi sorunlara rağmen çeşitli jeostratejik hedefleri ve çıkarları paylaşmaya, savunma ve terörle mücadele gibi belli alanlarda iş birliği yapmaya devam ediyor. Gümrük vergileri ve yaptırım tehdidine rağmen ticari ilişkilerin büyümesi beklentisi var. Ayrıca Türkiye ve ABD Orta Doğu’da istikrarın sağlanması konusunda ortak çıkarlara sahip. İkili ilişkilerin zorluklara rağmen büyümesinin…

Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler

Veri ve teknolojinin, kentsel altyapının iyileştirilmesi ve kentte yaşayanların yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla kullanımı, dünyanın hemen her yerindeki kentlerde bir taraftan yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara yaratıcı çözümler bulunmasını sağlarken, diğer taraftan kapsayıcı bir sosyal ve ekonomik altyapının en iyi şekilde nasıl yaratılabileceği konusundaki tartışmaların da önünü açmıştır. Teknoloji ve veri temelli karar süreçlerinin…

Yeni Medya Topografyası

Bilgi edinme biçimlerimiz, – ister haber, ister çevremizle ilgili veri, ticari bilgi veya sadece kişisel iletişim olsun – internetin ve dijital teknolojilerin hayatımıza nüfuz etmesiyle büyük bir değişime uğradı. Sosyal medya platformlarının popülerleşmesi tüm dünyadan gelen bilgiyi ve haberleri tüketim biçimimizi iyisiyle kötüsüyle kökten değiştirdi. Öte yandan haberi ve bilgiyi sunmak için kullanılan bloglar, video…

Megakentler

Birleşmiş Milletler Dünya Kentleşme Beklentileri 2018 raporu, nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirleri ‘megakent’ olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre, dünya üzerindeki megakent sayısı 1990’da 10 iken, 2030 yılında tahminen 43 olacak ve megakentler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9’una ev sahipliği yapacak. Beş kıtaya yayılan megakentler, kapsamı farklı olabilen ancak özünde herkesi ilgilendiren sayısız ekonomik, demografik…

Körfez İş Birliği Konseyi Ekonomilerinde Çeşitlilik

Tüm Körfez İş Birliği Konseyi (KİK)[1] ülkelerinde, hükümet gelirlerinin büyük bir kısmı hidrokarbonlardan gelmektedir. Petrol fiyatlarındaki son artışa rağmen, KİK’deki bazı ülkeler işsizlik, yüksek borç seviyeleri ve gergin finansal piyasalar nedeniyle sert bir ekonomik görünümle karşı karşıyadır. Sosyoekonomik zorluklara ek olarak KİK ülkelerinin, iklim değişikliğinin önümüzdeki on yıllar boyunca artan etkisini, aynı zamanda jeopolitik ve…

Hollings Center Hakkında

Hollings Center, Amerika Birleşik Devletleri ile nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Avrasya ve Avrupa ülkeleri arasında diyaloğu güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Merkez, amacı doğrultusunda, uluslararası meseleleri ele alan ve kanaat önderleri ve konu uzmanlarını biraraya getiren diyalog toplantıları düzenler. Bu toplantılarda yeni fikirlerin üretilmesi ve katılımcılar arası diyaloğun derinleştirilmesi hedeflenir. Kurulduğu günden bu yana Hollings Center üç ana kategoride diyalog toplantıları düzenlemektedir:

Yeni Nesil Diyalogları, çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerin genç uzmanlarını ABD’li meslektaşları ile biraraya getirerek her iki tarafı da ilgilendiren önemli konu ve sorunları derinlemesine tartışma olanağı sunar.

Yüksek Öğretim Diyalogları, çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerdeki ve ABD’deki üniversite camiaları arasında fikir, uzmanlık ve iyi örnekler alışverişi sağlayan toplantılardır.

Bölgesel Politika Diyalogları, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkeleri ve ABD’yi ilgilendiren ortak sorun alanlarında, akademisyenlere, sivil toplum liderlerine, düşünce kuruluşlarından uzmanlara ve iş dünyasından temsilcilere tartışma zemini sunan, zaman zaman siyaset önerileri de içeren toplantılardır.

Hollings Center ayrıca diyalog toplantıları hakkında raporlar yayınlar ve toplantı katılımcılarına ortak projeler yapmaları için küçük ölçekli proje desteği verir.

Merkezi Washington, D.C.’de olan Hollings Center’in İstanbul’da da bir temsilciliği bulunmaktadır. Merkez tüm ana programlarını, uluslararası toplantılar için ideal bir buluşma merkezi olan İstanbul’da gerçekleştirir.

Hollings Center, ABD Kongresi tarafından 2004 ve 2005 yıllarında kabul edilen yasalarla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezin kurulmasında Güney Carolina’dan Demokrat Senatör Ernest F. Hollings ve New Hapshire’dan Cumhuriyetçi Senatör Judd Gregg önemli rol oynamıştır.  Kongre, Merkez’in faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir fon oluşturmuş, bu fonun idaresi ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Kültürel İşler Dairesi’ne bırakılmıştır.

Hollings Center, ABD’de kar amacı gütmeyen ve vergiden muaf kurum (501 c-3) statüsünde, Türkiye’de ise kar amacı gütmeyen, merkezi yurt dışında bulunan dernek statüsünde faaliyet göstermektedir.