Hollings Center

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Hollings Center web sitesinin Türkçe içeriğini zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu süre zarfında sizleri son yayınladığımız raporlara ve uzman röportajlarına göz atmaya davet ediyoruz:

Yeni Raporlar

[blog category=”93″ perpage=”6″ pagination=”” ]

[clear]

Hollings Center Hakkında

Hollings Center, Amerika Birleşik Devletleri ile nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Avrasya ve Avrupa ülkeleri arasında diyaloğu güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Merkez, amacı doğrultusunda, uluslararası meseleleri ele alan ve kanaat önderleri ve konu uzmanlarını biraraya getiren diyalog toplantıları düzenler. Bu toplantılarda yeni fikirlerin üretilmesi ve katılımcılar arası diyaloğun derinleştirilmesi hedeflenir. Kurulduğu günden bu yana Hollings Center üç ana kategoride diyalog toplantıları düzenlemektedir:

Yeni Nesil Diyalogları, çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerin genç uzmanlarını ABD’li meslektaşları ile biraraya getirerek her iki tarafı da ilgilendiren önemli konu ve sorunları derinlemesine tartışma olanağı sunar.

Yüksek Öğretim Diyalogları, çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerdeki ve ABD’deki üniversite camiaları arasında fikir, uzmanlık ve iyi örnekler alışverişi sağlayan toplantılardır.

Bölgesel Politika Diyalogları, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkeleri ve ABD’yi ilgilendiren ortak sorun alanlarında, akademisyenlere, sivil toplum liderlerine, düşünce kuruluşlarından uzmanlara ve iş dünyasından temsilcilere tartışma zemini sunan, zaman zaman siyaset önerileri de içeren toplantılardır.

Hollings Center ayrıca diyalog toplantıları hakkında raporlar yayınlar ve toplantı katılımcılarına ortak projeler yapmaları için küçük ölçekli proje desteği verir.

Merkezi Washington, D.C.’de olan Hollings Center’in İstanbul’da da bir temsilciliği bulunmaktadır. Merkez tüm ana programlarını, uluslararası toplantılar için ideal bir buluşma merkezi olan İstanbul’da gerçekleştirir.

Hollings Center, ABD Kongresi tarafından 2004 ve 2005 yıllarında kabul edilen yasalarla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezin kurulmasında Güney Carolina’dan Demokrat Senatör Ernest F. Hollings ve New Hapshire’dan Cumhuriyetçi Senatör Judd Gregg önemli rol oynamıştır.  Kongre, Merkez’in faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir fon oluşturmuş, bu fonun idaresi ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Kültürel İşler Dairesi’ne bırakılmıştır.

Hollings Center, ABD’de kar amacı gütmeyen ve vergiden muaf kurum (501 c-3) statüsünde, Türkiye’de ise kar amacı gütmeyen, merkezi yurt dışında bulunan dernek statüsünde faaliyet göstermektedir.

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.