Yeni Medya Topografyası

Diyalog toplantısının raporunu okumak için tıklayın.

Bilgi edinme biçimlerimiz, – ister haber, ister çevremizle ilgili veri, ticari bilgi veya sadece kişisel iletişim olsun – internetin ve dijital teknolojilerin hayatımıza nüfuz etmesiyle büyük bir değişime uğradı. Sosyal medya platformlarının popülerleşmesi tüm dünyadan gelen bilgiyi ve haberleri tüketim biçimimizi iyisiyle kötüsüyle kökten değiştirdi. Öte yandan haberi ve bilgiyi sunmak için kullanılan bloglar, video bloglar, podcast ve benzeri yeni yöntemler, geleneksel medya alanının giderek daha seçici, sansürlü ve hatta baskı altında olduğu ortamlarda ifade özgürlüğü için alternatifler yarattı. İnsanlar kişisel aygıtlarını bilgiyi yaymak ve düzenlemek için kullanmaya başladı; insanların sosyal medya aracılığıyla birbirlerine bağlanması bir eylemlilik yöntemi oldu. Ancak bu yeni yolların varlığı, bilginin doğrulanmadan büyük bir hızla yayılmasına da yol açtı. Dezenformasyon, hem devletler, hem devlet dışı aktörler, hem kamu kurumları hem de özel sektör tarafından kullanılan güçlü bir araç haline geldi.

Yeni medyanın topografyası, eskiye oranla daha düzensiz ve kalabalık olmasına rağmen, hem bilgi ve haberin arzı (gazeteciler) hem talebi (izleyiciler) açısından daha erişilebilir. Orta Doğu toplumlarında haber ve bilgi edinmek için tercih edilen mecra hala televizyon olmasına rağmen toplumların bilgiyi/haberi edinme ve gazetecilerin de hazırlama yollarında bir paradigma kayması olduğu inkar edilemez. Bu yeni yöntemlerin bazılarını anlamak ve farklı ülkelerden deneyimleri paylaşmak için Hollings Center 2019 yılının Aralık ayında Tunus’ta bir diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıda, medya kuruluşları için yeni iş modelleri, haber merkezlerinde çeşitlilik, hikaye anlatımında yeni modeller, medyaya güven, dezenformasyon (yalan bilgi) ve mezenformasyon (yanlış bilgi) ve gazetecilik mesleğinin gidişatı gibi konular ele alındı.

New-Media-Snapshot-TR-1
Shape

Recent Posts

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.