Körfez İş Birliği Konseyi Ekonomilerinde Çeşitlilik

Diyalog toplantısının raporunu okumak için tıklayın.

Tüm Körfez İş Birliği Konseyi (KİK)[1] ülkelerinde, hükümet gelirlerinin büyük bir kısmı hidrokarbonlardan gelmektedir. Petrol fiyatlarındaki son artışa rağmen, KİK’deki bazı ülkeler işsizlik, yüksek borç seviyeleri ve gergin finansal piyasalar nedeniyle sert bir ekonomik görünümle karşı karşıyadır. Sosyoekonomik zorluklara ek olarak KİK ülkelerinin, iklim değişikliğinin önümüzdeki on yıllar boyunca artan etkisini, aynı zamanda jeopolitik ve güvenlik kaygıların artışını hissetmesi beklenmektedir. ABD’nin Ortadoğu politikasındaki değişimler; Çin’in artan etkisi; Suriye, Yemen ve Irak’ta devam eden çatışmalar; ayrıca bölgesel güçler arasındaki gerilimler, KİK ülkeleri arası diyalog için itici güç olmakta, ve ABD ve Avrupa Birliği gibi uluslararası ortaklarla koordinasyon için motivasyon sağlamaktadır.

Bu bağlamda, Hollings Center ve Brookings Doha Merkezi, KİK ülkelerinin ekonomilerini petrol merkezli ekonomilerden ürün çeşitliliği olan ekonomilere dönüştürmek için gerekenleri ve engelleri tartışmak üzere uzmanlar, akademisyenler ve uluslararası organizasyon temsilcilerini bir araya getirdi. 2019 yılının Şubat ayında Maskat, Umman’da düzenlenen bu diyalog aşağıda bahsedilen noktaları kapsayan farklı bakış açılarını yansıttı:

  • KİK ülkeleri, ekonomik çeşitlilik konusunda birbirlerinden farklı noktadalar. Statüko, liderleri ekonomideki teşvik yapıları üzerinde büyük etkisi olacak olan reformları uygulamaktan caydırıyor.
  • Özel sektöre yönelik teşvikler eksik. Bu teşvik konularını ele almak için alınacak önlemler arasında devlet harcamalarının sınırlandırılması ve yeniden düzenlenmesi; özel sektör rekabetinin güçlendirilmesi; ihracat yapan firmalar için finansal destek ve garanti sağlanması; ve özel sektör istihdamı için ülkelerin daha rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla işgücü piyasası reformlarının uygulanması konuları yer alabilir.
  • KİK ülkelerinde iş gücü piyasası reformlarına şiddetle ihtiyaç duyulurken, iş kültürünün değişmesi gerekiyor. Gençlerin, eğitimi neredeyse işsizlik ödeneği gibi görmeleri ve vurdumduymaz iş ahlakı, küresel olarak rekabetçi bir özel sektör için yüksek kaliteli insan kaynaklarının oluşturulması önünde engel teşkil ediyor.
  • Liderlerin, kamu sektöründe istihdam sağlamak dışında milli gelirin halkla paylaşılmasının yollarını bulmaları gerekiyor. Evrensel temel gelir veya daha geleneksel bir refah devletine geçiş iki model alternatifi olabilir.
  • Ekonomik zorlukların kaynağında siyaset var. Politika belirleyicileri, yalnızca birbirlerinin ve danışmanlarının anlayacağı dilden konuşuyor bu da halkla aralarında boşluk oluşmasına neden oluyor. Devlet-toplum ilişkileri parametrelerinin ekonomik boyutunun yeniden tanımlandığı yeni bir toplum sözleşmesi gerekiyor.

Diyalog toplantısının raporunu okumak için tıklayın.

[1] KİK; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşur.

Shape

Recent Posts

A non-profit, non-governmental organization dedicated to fostering dialogue between the United States and countries with predominantly Muslim populations in the Middle East, North Africa, South Asia, Eurasia and Europe

E-mail: info@hollingscenter.org

US Phone: +1 202-833-5090

Istanbul Phone: +90 530 151 5603

Stay Informed

Subscribe to our mailing list to stay up to date on our latest information.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.